پرستو خواننده افغانی که اولین آهنگ خود با نام “ساقی” را منتشر کرد. وی به همراه همسر خویش در آلمان زندگی میکرد که بعد از فوت همسرش رحیم مهریار در سال ۲۰۱۰ به وطن بازگشت.

پرستو در کابل متولد شد و آهنگ های معروفی همچون “جز تو زنده ام” ، “زندگی یک راه دور” و “یک شب بارانی” را در کارنامه خود دارد. همچنین در سال ۲۰۰۹ عنوان “ستاره هنر” را در جوایز ATN هامبورگ دریافت کرد.